ZNAJDZIEMY, POMIERZYMY, WYJAŚNIMY
Image is not available
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych
Image is not available
30 lat na rynku
2200 wykonanych prac geodezyjnych
Image is not available
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Oferta

Home / Oferta

Podstawowe pomiary geodezyjne

Oferujemy szeroki zakres podstawowych prac geodezyjnych:

– mapy zasadnicze

– mapy do celów projektowych

– mapy zagospodarowania terenów

– mapy pod miejscowy plany zagospodarowania terenu.

Opracowujemy mapy w formie numerycznej wraz z numerycznym modelem terenu (NMT).


Opracowanie dokumentacji do celów prawnych

Opracowanie dokumentacji geodezyjnych:

– podziały działek

– synchronizacje,

– badanie Ksiąg Wieczystych,

– podziały działek pod inwestycje drogowe,

– sporządzenie dokumentacji do nabycia działek,

– regulacja stanów prawnych nieruchomości.


Osnowy geodezyjne

Wykonujemy prace geodezyjne związane z projektowaniem i zakładaniem geodezyjnych osnów:

– poziomych,

– wysokościowych,

– realizacyjnych.

Pomiar osnów wykonujemy zarówno metodami tradycyjnymi jak i GPS.


Inwentaryzacje powykonawcze

Inwentaryzacje powykonawcze sieci:

– kanalizacyjnych,

– wodociągowych,

– energetycznych,

– gazowych,

– teletechnicznych.

Wykonujemy również inwentaryzację budynków i budowli.


Kompleksowa obsługa geodezyjna budów

Kompleksowa obsługa geodezyjna budów:

– drogowych,

– mostowych,

– kubaturowych,

– specjalistycznych.

Oferujemy pełną obsługę budów wraz z końcową inwentaryzacją podwykonawczą.


Pracownia drogowa

Pracownia drogowa:

– projekty budowlane i wykonawcze w tym wg ZRID,

– projekty docelowych i tymczasowych organizacji ruchu,

– nadzory inwestorskie i autorskie.

Wykonujemy projekty drogowe we wszystkich fazach projektowych, od koncepcji, projektów wstępnych i podstawowych, do projektów budowlanych i wykonawczych.


Pomiary GPS

Geodezyjne pomiary GPS:

– RTK,

– Statyczna,

– ASG-EUPOS

Oferujemy pełny zakres pomiarów GPS przy pracach realizacyjnych, projektowych i dokładnych pomiarów osnów geodezyjnych.


Instrumenty i sprzęt pomiarowy dla geodezji i budownictwa

– instrumenty geodezyjne używane i nowe

– ruletki, szkicowniki,

– niwelatory optyczne,

– niwelatory laserowe,

– dalmierze laserowe.