ZNAJDZIEMY, POMIERZYMY, WYJAŚNIMY
Image is not available
Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych
Image is not available
30 lat na rynku
2200 wykonanych prac geodezyjnych
Image is not available
Arrow
Arrow
PlayPause
Slider

Kontakt

Home / Kontakt

Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „GEOMIAR” sp. z o.o.

37-500 Jarosław ul. Kościuszki 35

Biuro
tel.: (0-16) 623-33-83,
fax: (0-16) 621-52-82
e-mail:
biuro@geomiar.com.pl

 

FORMULARZ KONTAKTOWY:

Prezes Zarządu – Mateusz Połeć
e-mail: mateusz.polec@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.101)
V-ce Prezes Zarządu – Tomasz Wujek
e-mail: tomasz.wujek@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.105)
Dyrektor Generalny
Członek Zarządu – Marcin Magdziak
e-mail: marcin.magdziak@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.101)
Prezes Rady Nadzorczej
Kierownik Pracowni Projektowej – Jan Połeć
e-mail: jan.polec@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.102)
Zastępca Dyrektora d.s. prac ewidencyjnych – Tomasz Hausner
e-mail: tomasz.hausner@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.111)
Zastępca Dyrektora d.s. prac inżynieryjnych – Dariusz Płachetko
e-mail: dariusz.plachetko@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.107)
Główny Księgowy – Anita Magdziak
e-mail: anita.magdziak@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.104)
Kierownik Pracowni Inżynieryjnej – Andrzej Poziemski
e-mail: andrzej.poziemski@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.109)
Kierownik Pracowni Ewidencyjnej – Magdalena Petynia
e-mail:  magdalena.petynia@geomiar.com.pl
tel: 016 621-52-82 (wew.113)
Dane formalno – prawne
Konto spółki: Bank Spółdzielczy w Jarosławiu
Nr rachunku: 20 9096 0004 2001 0003 0863 0001Nr KRS 0000194222
NIP 792-000-35-49
REGON 650017922
Kapitał Zakładowy: 50 000,00 zł

INFORMACJA:
W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018r ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych służąca stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych PUGP „GEOMIAR” sp. z o.o. informuje że:

Klauzula Informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno Projektowych „GEOMIAR” sp. z o.o. z siedzibą w Jarosławiu ul. Kościuszki 35.
2) Z Administratorem kontaktować można się pisemnie pisząc na adres: ul. Kościuszki, 35 37-500 Jarosław , email: biuro@geomiar.com.pl
3) Strona www.geomiar.com.pl, należąca do Administratora zbiera informacje podane dobrowolnie przez Pana/Panią w formularzu kontaktowym.
4) Dane podane w formularzu mogą stanowić dane identyfikacyjne – dane osobowe, umożliwiające identyfikację osoby fizycznej.
5) Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego. Przetwarzane są na podstawie Art. 6 ust. 1  lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
6) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Administrator oraz podmioty przetwarzające dane w imieniu Administratora, uczestniczące w wykonywaniu czynności Administratora tj. dostawcy systemów informatycznych i usług IT.
7) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą jedynie w celu nawiązania kontaktu, obsługi (wniosku, pisma, cv) i tak długo , jak to konieczne.
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
9) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


Mapa dojazdu: